Vilkår og betingelser

VILKÅR FOR BRUK

Sist oppdatert Mars 06, 2023ENIGHET I VÅRE JURIDISKE VILKÅR

Vi er RPGEE MEDIA LIMITED ('Organisasjon''we''us', eller'vår'), et selskap registrert i de Storbritannia at Unit 25129, London, London W1A 6US. VAT-nummeret vårt er GB 202946424.

Vi opererer nettsiden http://www.knowyourmobile.com (Den 'Side'), samt andre relaterte produkter og tjenester som refererer til eller lenker til disse juridiske vilkårene (den 'Juridiske vilkår') (samlet sett 'Tjenester ').

Redaksjonen vår har over 30 års kombinert erfaring. Og de forteller det alltid som det er. Basert i London, Nordvest og i utlandet, er KYM -redaksjonen 100% dedikert til å bringe deg objektive nyheter, anmeldelser, innsikt og data.

Du kan kontakte oss på telefon på 02039165569, e-post kl hello@knowyourmobile.com, eller på mail til Unit 25129, London, London W1A 6USStorbritannia.

Disse juridiske vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ('you'), Og RPGEE MEDIA LIMITED, angående din tilgang til og bruk av tjenestene. Du godtar at du ved å få tilgang til tjenestene har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse juridiske vilkårene. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, SÅ ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE TJENESTERNE, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Vi vil gi deg forhåndsvarsel om eventuelle planlagte endringer i tjenestene du bruker. De endrede juridiske vilkårene trer i kraft når du legger ut eller varsler deg innen richard@knowyourmobile.com, som det står i e-postmeldingen. Ved å fortsette å bruke tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene.

Alle brukere som er mindreårige i jurisdiksjonen de bor i (vanligvis under 18 år) må ha tillatelse fra, og være direkte overvåket av, deres foreldre eller verge for å bruke tjenestene. Hvis du er mindreårig, må du få din forelder eller verge til å lese og godta disse juridiske vilkårene før du bruker tjenestene.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse juridiske vilkårene for arkivering.


INNHOLDSFORTEGNELSE1. VÅRE TJENESTER

Informasjonen som gis ved bruk av tjenestene er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som ville underlagt oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land. Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til tjenestene fra andre steder det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

Tjenestene er ikke skreddersydd for å samsvare med bransjespesifikke forskrifter (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så hvis interaksjonene dine vil bli underlagt slike lover, kan du ikke bruke tjenestene. Du kan ikke bruke tjenestene på en måte som bryter med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. INTELLEKTUEL EIENDOMSRETTIGHETER

Vår immaterielle rettighet

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter til tjenestene våre, inkludert all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk i tjenestene (samlet 'Innhold'), samt varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes deri (den "merker").

Innholdet og merkene våre er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker (og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse) og traktater i USA og rundt om i verden.

Innholdet og merkene leveres i eller gjennom tjenestene 'SOM ER' for din personlig, ikke-kommersiell bruk eller interne forretningsformål bare.

Din bruk av våre tjenester

Med forbehold om at du overholder disse juridiske vilkårene, inkludert 'FORBUDTE AKTIVITETER' under, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar tillatelse til:
 • få tilgang til tjenestene; og
 • laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du har fått riktig tilgang til.
utelukkende for din personlig, ikke-kommersiell bruk eller interne forretningsformål.

Med unntak av det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, kan ingen del av tjenestene og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges , lisensiert eller på annen måte utnyttet til kommersielle formål, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

Hvis du ønsker å bruke tjenestene, innholdet eller merkene på annen måte enn det som er angitt i denne delen eller andre steder i våre juridiske vilkår, vennligst send forespørselen din til: hello@knowyourmobile.com. Hvis vi noen gang gir deg tillatelse til å legge ut, reprodusere eller offentlig vise deler av tjenestene eller innholdet våre, må du identifisere oss som eiere eller lisensgivere av tjenestene, innholdet eller merkene og sørge for at eventuelle opphavsretts- eller eiendomsrettigheter vises eller er synlig når du legger ut, reproduserer eller viser innholdet vårt.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i og til tjenestene, innholdet og merkene.

Ethvert brudd på disse immaterielle rettighetene vil utgjøre et vesentlig brudd på våre juridiske vilkår, og din rett til å bruke tjenestene våre vil opphøre umiddelbart.

Dine bidrag og bidrag

Se gjennom denne delen og 'FORBUDTE AKTIVITETER' delen nøye før du bruker tjenestene våre for å forstå (a) rettighetene du gir oss og (b) forpliktelsene du har når du legger ut eller laster opp innhold gjennom tjenestene.

partnere: Ved direkte å sende oss spørsmål, kommentarer, forslag, idéer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om tjenestene ('Sendninger'), samtykker du i å tildele oss alle immaterielle rettigheter i en slik innsending. Du samtykker i at vi skal eie denne innsendingen og ha rett til ubegrenset bruk og spredning til ethvert lovlig formål, kommersielle eller andre formål, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg.

Bidragene: Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet der du kan opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller gjennom tjenestene, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, musikk, grafikk, kommentarer, anmeldelser, vurderingsforslag, personlig informasjon eller annet materiale ('Bidragene'). Ethvert bidrag som legges ut offentlig skal også behandles som et bidrag.

Du forstår at bidrag kan være synlige for andre brukere av tjenestene og muligens gjennom tredjeparts nettsteder.

Når du legger inn bidrag, gir du oss en tillatelse (inkludert bruk av ditt navn, varemerker og logoer): Ved å legge ut bidrag gir du oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rettighet og tillatelse å: bruke, kopiere, reprodusere, distribuere, selge, videreselge, publisere, kringkaste, gjengi, lagre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, trekke ut (helt eller delvis), og utnytte dine bidrag (inkludert, uten begrensning) , ditt bilde, navn og stemme) for ethvert formål, reklame, reklame eller på annen måte, for å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, dine bidrag og til underlisensiere lisensene gitt i denne delen. Vår bruk og distribusjon kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Dette tillatelse inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, som aktuelt, og noen av varemerkene, tjenestemerkene, handelsnavnene, logoene og personlige og kommersielle bilder du oppgir.

Du er ansvarlig for det du legger ut eller laster opp: Ved å sende oss bidrag og/eller legge ut bidrag gjennom noen del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelig gjennom tjenestene ved å koble kontoen din gjennom tjenestene til en av dine sosiale nettverkskontoer, du:
 • bekrefte at du har lest og er enig med vår 'FORBUDTE AKTIVITETER' og vil ikke legge ut, sende, publisere, laste opp eller overføre noen innsending gjennom tjenestene heller ikke legge inn noe bidrag som er ulovlig, trakasserende, hatefullt, skadelig, ærekrenkende, uanstendig, mobbing, fornærmende, diskriminerende, truende mot noen person eller gruppe, seksuelt eksplisitt, falsk, unøyaktig, svikefull eller villedende;
 • i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, gi avkall på alle moralske rettigheter til et slikt bidrag og/eller bidrag;
 • garanterer at enhver slik innsending og/eller bidrag er originale for deg eller at du har de nødvendige rettighetene og lisensiering å sende inn slike bidrag og/eller bidrag og at du har full autoritet til å gi oss de ovennevnte rettighetene i forhold til dine bidrag og/eller bidrag, Og
 • garanterer og representerer at dine innleveringer og/eller bidrag utgjør ikke konfidensiell informasjon.
Du er alene ansvarlig for innsendingene dine og/eller bidrag og du godtar uttrykkelig å refundere oss for ethvert tap vi måtte lide på grunn av ditt brudd på (a) denne delen, (b) en tredjeparts immaterielle rettigheter eller (c) gjeldende lov.

Vi kan fjerne eller redigere innholdet ditt: Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke noen bidrag, skal vi ha rett til å fjerne eller redigere alle bidrag når som helst uten varsel hvis vi etter vår rimelige mening anser slike bidrag som skadelige eller i strid med disse juridiske vilkårene. Hvis vi fjerner eller redigerer slike bidrag, kan vi også suspendere eller deaktivere kontoen din og rapportere deg til myndighetene.

brudd på opphavsretten

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene krenker noen opphavsrett du eier eller kontrollerer, ber vi deg umiddelbart se 'MERKNAD OG POLITIK FOR DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA).' delen nedenfor.

3. BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke tjenestene representerer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon og omgående oppdatere slik registreringsinformasjon etter behov; (3) du har juridisk kapasitet og du godtar å overholde disse juridiske vilkårene; (4) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen du bor i, eller hvis du er mindreårig, har du mottatt tillatelse fra foreldre til å bruke tjenestene; (5) du vil ikke få tilgang til tjenestene via automatiserte eller ikke-menneskelige midler, verken gjennom en bot, skript eller annet; (6) vil du ikke bruke tjenestene til ulovlige eller uautorisert hensikt; og (7) din bruk av tjenestene vil ikke bryte med gjeldende lover eller forskrifter.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av tjenestene (eller deler av disse).

4. BRUKERREGISTRASJON

Du kan bli pålagt å registrere deg for å bruke tjenestene. Du godtar å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, kreve tilbake eller endre et brukernavn du velger hvis vi, etter eget skjønn, fastslår at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på annen måte upassende.

5. FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke tjenestene til andre formål enn det vi gjør tjenestene tilgjengelige for. Tjenestene kan ikke brukes i forbindelse med reklame bestrebelser unntatt de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av tjenestene godtar du å ikke:
 • Systematisk hente data eller annet innhold fra tjenestene for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
 • Triks, svindler eller villeder oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon, for eksempel brukerpassord.
 • Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i tjenestene, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger på bruken av tjenestene og/eller innholdet deri.
 • Nedsette, anløpe eller på annen måte skade oss og/eller tjenestene etter vår mening.
 • Bruk all informasjon innhentet fra tjenestene for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
 • Gjør feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller feil oppførsel.
 • Bruk tjenestene på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.
 • Delta i uautorisert innramming av eller kobling til tjenestene.
 • Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), som forstyrrer en parts uavbrutt bruk og glede av tjenestene eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av tjenestene.
 • Delta i all automatisert bruk av systemet, for eksempel å bruke skripter til å sende kommentarer eller meldinger, eller bruke data mining, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
 • Slett varsel om copyright eller andre eiendomsrettigheter fra noe innhold.
 • Forsøk å etterligne en annen bruker eller person eller bruke brukernavnet til en annen bruker.
 • Last opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller å overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamling eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater ('gifs'), 1×1 piksler, nettfeil, informasjonskapsler eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passive innsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på tjenestene eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til tjenestene.
 • Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby deler av tjenestene til deg.
 • Forsøk å omgå alle tiltak i tjenestene som er utformet for å forhindre eller begrense tilgang til tjenestene, eller deler av tjenestene.
 • Kopier eller tilpass tjenestenes programvare, inkludert men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 • Med unntak av det som er tillatt i gjeldende lov, dechiffrer, dekompiler, demonter eller omvendt utvikling av programvaren som utgjør eller på noen måte utgjør en del av tjenestene.
 • Med unntak av det som kan være et resultat av standard søkemotor- eller nettleserbruk, bruk, lanser, utvikler eller distribuer et automatisert system, inkludert, uten begrensning, enhver edderkopp, robot, jukseverktøy, skraper eller offline-leser som får tilgang til tjenestene, eller bruke eller starte noen uautorisert skript eller annen programvare.
 • Bruk en innkjøpsagent eller innkjøpsagent for å foreta kjøp på tjenestene.
 • Lag noen uautorisert bruk av tjenestene, inkludert innsamling av brukernavn og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske pretensjoner.
 • Bruk tjenestene som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke tjenestene og/eller innholdet for inntektsgenererende bestrebelse eller kommersiell virksomhet.
 • Bruk tjenestene til å annonsere eller tilby å selge varer og tjenester.

6. BRUKER GENERERTE BIDRAG

Tjenestene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere, eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på tjenestene, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet, 'Bidragene'). Bidrag kan være synlige av andre brukere av tjenestene og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer og garanterer du dermed at:
 • Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine bryter ikke og vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert men ikke begrenset til copyright, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller moralske rettigheter til enhver tredjepart.
 • Du er skaperen og eieren av eller har det nødvendige lisensiering, rettigheter, samtykker, utgivelser og tillatelser til å bruke og til autorisere oss, tjenestene og andre brukere av tjenestene til å bruke dine bidrag på en måte som er tenkt i tjenestene og disse juridiske vilkårene.
 • Du har skriftlig samtykke, utgivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuelle person i bidragene dine til å bruke navnet eller likheten til hver enkelt slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på en måte som er tenkt av Tjenester og disse juridiske vilkårene.
 • Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.
 • Dine bidrag er ikke uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.
 • Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, frekke, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, baktalende eller på annen måte upassende (som bestemt av oss).
 • Bidragene dine latterliggjør, håner ikke, nedsetter, skremmer eller misbruker noen.
 • Dine bidrag brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand av disse vilkårene) noen annen person og for å fremme vold mot en bestemt person eller klasse mennesker.
 • Bidragene dine bryter ikke noen gjeldende lov, forskrift eller regel.
 • Bidragene dine bryter ikke tredjeparts personvern eller publisitetsrettigheter.
 • Dine bidrag bryter ikke gjeldende lov angående barnepornografi, eller på annen måte ment for å beskytte mindreåriges helse eller velvære.
 • Bidragene dine inkluderer ikke støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
 • Bidragene dine bryter ikke på annen måte, eller kobler til materiale som bryter, noen bestemmelse i disse juridiske vilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter.
Enhver bruk av tjenestene i strid med det foregående bryter med disse juridiske vilkårene og kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke tjenestene.

7. BIDRAG TILLATELSE

Ved å legge ut dine bidrag til en hvilken som helst del av tjenestene eller gjøre bidrag tilgjengelig for tjenestene ved å koble kontoen din fra tjenestene til en av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rettighet, og tillatelse å være vertskap for, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, omtitler, arkivere, lagre, bufre, offentlig fremføre, offentlig vise, omformatere, oversette, overføre, trekke ut (helt eller delvis) og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og stemme) for ethvert formål, kommersielle, reklame- eller andre formål, og for å utarbeide avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og gi og autorisere underlisenser av det foregående. Bruken og distribusjonen kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Dette tillatelse vil gjelde for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller utviklet i etterkant, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, som aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer og personlige og kommersielle bilder du gir. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter i bidragene dine, og du garanterer at moralske rettigheter ellers ikke har blitt hevdet i bidragene dine.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i bidragene dine levert av deg i noe område på tjenestene. Du er eneansvarlig for dine bidrag til tjenestene, og du godtar uttrykkelig å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra juridiske tiltak mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett, etter eget og absolutt skjønn, (1) til å redigere, redigere eller på annen måte endre alle bidrag; (2) til kategorisere på nytt eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder på tjenestene; og (3) å forhåndsskjerme eller slette alle bidrag når som helst og uansett grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

8. SOSIALE MEDIA

Som en del av funksjonaliteten til tjenestene kan du koble kontoen din til nettkontoer du har hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en "Tredjepartskonto") ved enten: (1) å oppgi påloggingsinformasjonen for din tredjepartskonto gjennom tjenestene; eller (2) gi oss tilgang til din Tredjepart Konto, som er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer din bruk av hver Tredjepart Regnskap. Du representerer og garanterer at du har rett til å avsløre din Tredjepart Kontoinloggingsinformasjon til oss og/eller gi oss tilgang til din Tredjepart Konto, uten brudd fra deg på noen av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av det aktuelle Tredjepart Konto, og uten å forplikte oss til å betale noen avgifter eller gjøre oss underlagt eventuelle bruksbegrensninger pålagt av tredjeparts tjenesteleverandør av Tredjepart Regnskap. Ved å gi oss tilgang til evt Tredjepart Kontoer, du forstår at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) alt innhold du har levert til og lagret i Tredjepart Konto (den "Sosialt nettverksinnhold") slik at den er tilgjengelig på og gjennom tjenestene via kontoen din, inkludert uten begrensning eventuelle vennelister og (2) vi kan sende til og motta fra din Tredjepart Kontotilleggsinformasjon i den grad du blir varslet når du kobler kontoen din til Tredjepart Regnskap. Avhengig av Tredjepart Kontoer du velger og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike Tredjepart Kontoer, personlig identifiserbar informasjon som du legger ut til din Tredjepart Kontoer kan være tilgjengelige på og gjennom kontoen din på tjenestene. Vær oppmerksom på at hvis a Tredjepart Konto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til slike Tredjepart Kontoen avsluttes av tredjepartstjenesteleverandøren, og deretter kan det hende at innhold på sosiale nettverk ikke lenger er tilgjengelig på og gjennom tjenestene. Du vil ha muligheten til å deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på tjenestene og din Tredjepart Kontoer når som helst. MERK AT DITT FORHOLD MED Tredjepartstjenesteleverandørene som er tilknyttet dine tredjepartsregnskap, er ENDELIG STYRET AV DIN AVTALE (ER) MED SLIKTE Tredjepartsleverandører. Vi gjør ingen anstrengelser for å vurdere innhold på sosiale nettverk for noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, for nøyaktighet, lovlighet eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for innhold på sosiale nettverk. Du erkjenner og godtar at vi kan få tilgang til e-postadresseboken din knyttet til en Tredjepart Konto og kontaktliste lagret på din mobile enhet eller nettbrett utelukkende med det formål å identifisere og informere deg om de kontaktene som også har registrert seg for å bruke tjenestene. Du kan deaktivere forbindelsen mellom tjenestene og din Tredjepart Konto ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor eller via kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil prøve å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble oppnådd gjennom slik Tredjepart Konto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir knyttet til kontoen din.

9. TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Tjenestene kan inneholde (eller du kan bli sendt via Side) lenker til andre nettsteder ('Tredjeparts nettsteder') samt artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner, programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller stammer fra tredjeparter ("Tredjepartsinnhold"). Slik Tredjepart Nettsteder og Tredjepart Innhold blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartsnettsteder som er tilgang til gjennom tjenestene eller Tredjepart Innhold lagt ut på, tilgjengelig gjennom eller installert fra tjenestene, inkludert innhold, nøyaktighet, støtende, meninger, pålitelighet, personvernpraksis eller andre retningslinjer i eller inneholdt i Tredjepart Nettsteder eller Tredjepart innhold. Inkludering av, lenke til eller tillate bruk eller installasjon av evt Tredjepart Nettsteder eller andre Tredjepart Innhold innebærer ikke godkjenning eller godkjenning av det fra oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate tjenestene og få tilgang til Tredjepart Nettsteder eller å bruke eller installere noen Tredjepart Innhold, du gjør det på egen risiko, og du bør være klar over at disse juridiske vilkårene ikke lenger gjelder. Du bør gjennomgå de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for ethvert nettsted du navigerer til fra tjenestene eller relatert til applikasjoner du bruker eller installerer fra tjenestene. Eventuelle kjøp du gjør gjennom Tredjepart Nettsteder vil være gjennom andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overhodet i forhold til slike kjøp som utelukkende er mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Du godtar og erkjenner at vi ikke støtter produktene eller tjenestene som tilbys på Tredjepart Nettsteder og du skal holde oss uskyldige fra enhver skade forårsaket av ditt kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss uskyldige fra tap påført av deg eller skade forårsaket av deg knyttet til eller som følge av på noen måte Tredjepart Innhold eller kontakt med Tredjepart Nettsteder.

10. ANNONSØRER

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av tjenestene, for eksempel sidefeltannonser eller bannerannonser. Vi gir rett og slett plass til å plassere slike annonser, og vi har ingen andre forhold til annonsører.

11. STYRING AV TJENESTER

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke tjenestene for brudd på disse juridiske vilkårene; (2) iverksette passende rettslige skritt mot alle som etter vårt eget skjønn bryter loven eller disse juridiske vilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra tjenestene eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er overdreven i størrelse eller på noen måte er tyngende for systemene våre; og (5) ellers administrere tjenestene på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette riktig funksjon av tjenestene.

12. PERSONVERN

Vi bryr oss om personvern og sikkerhet. Les personvernreglene våre: https://www.knowyourmobile.com/privacy-policy/. Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse juridiske vilkårene. Vær oppmerksom på at tjenestene er vert for de Storbritannia. Hvis du får tilgang til tjenestene fra en annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i de Storbritannia, så overfører du dataene dine gjennom din fortsatte bruk av tjenestene de Storbritannia, og du samtykker uttrykkelig til å få dataene dine overført til og behandlet i de Storbritannia.

13. MERKNAD OG POLITIK FOR DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA).

Påminnelser

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene krenker noen opphavsrett du eier eller kontrollerer, ber vi deg umiddelbart varsle vår utpekte opphavsrettsagent ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor (a 'Melding'). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som har lagt ut eller lagret materialet adressert i varselet. Vær oppmerksom på at i henhold til føderal lov kan du bli holdt ansvarlig for skader hvis du kommer med vesentlige feilrepresentasjoner i en melding. Derfor, hvis du ikke er sikker på at materiale som ligger på eller lenkes til av tjenestene krenker opphavsretten din, bør du først vurdere å kontakte en advokat.

Alle varsler skal oppfylle kravene i DMCA 17 USC § 512(c)(3) og inneholde følgende informasjon: (1) En fysisk eller elektronisk signatur til en person autorisert å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (2) identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på tjenestene dekkes av varselet, en representativ liste over slike verk på tjenestene; (3) identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å finne materialet; (4) informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å kontakte den klagende parten, for eksempel en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse som den klagende parten kan kontaktes på; (5) en erklæring om at den klagende part har en god tro på at bruk av materialet på den måten det klages over ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og (6) en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for mened, at den klagende part er autorisert å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Innsigelse

Hvis du mener at ditt eget opphavsrettsbeskyttede materiale har blitt fjernet fra tjenestene som følge av en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn en skriftlig innsigelse til [oss/vår utpekte opphavsrettsagent] ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor (a «innsigelse»). For å være en effektiv innsigelse under DMCA, må innsigelsen din i hovedsak inneholde følgende: (1) identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller deaktivert og stedet der materialet dukket opp før det ble fjernet eller deaktivert; (2) en erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen der adressen din er plassert, eller hvis adressen din er utenfor USA, for ethvert rettsdistrikt der vi befinner oss; (3) en erklæring om at du vil akseptere forkynnelse av prosess fra parten som sendte inn meldingen eller partens agent; (4) ditt navn, adresse og telefonnummer; (5) en erklæring under straff for mened om at du har en god tro på at det aktuelle materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feil eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres; og (6) din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du sender oss en gyldig, skriftlig motanmeldelse som oppfyller kravene beskrevet ovenfor, vil vi gjenopprette det fjernede eller deaktiverte materialet, med mindre vi først mottar melding fra parten som sender inn varselet og informerer oss om at en slik part har reist for å hindre deg i engasjere seg i krenkende aktivitet knyttet til det aktuelle materialet. Vær oppmerksom på at hvis du gir en feilaktig fremstilling av at det deaktiverte eller fjernede innholdet ble fjernet ved en feil eller feilidentifisering, kan du være ansvarlig for skader, inkludert kostnader og advokatsalær. Innlevering av falsk motanmeldelse utgjør mened.

Utpekt copyright agent
RPGEE MEDIA LIMITED
Attn: Opphavsrettsagent
Unit 25129
NA
London , London __________
Storbritannia
hello@knowyourmobile.com

14. SIKKERHET OG AVSLUTNING

Disse juridiske vilkårene skal forbli i full kraft og virkning mens du bruker tjenestene. UTEN BEGRENSNING AV NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT ENESTE SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, NETE TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT BLOKKERING AV EN VISSE IP-ADRESSE), FOR EN IP-ADRESSE. INGEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT I DISSE JURIDISKE VILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFTER. VI KAN AVSLUTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE DIN KONTO OG EVENTUELL INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU PLAGT TIL NÅR SOM TIDSPUNKT, UTEN ADVARSEL, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til en tredjepart, selv om du kanskje opptrer på vegne av den tredje parti. I tillegg til å avslutte eller stanse kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning forfølgelse av sivil, kriminell og forføyningsrettslig oppreisning.

15. MODIFIKASJONER OG INTERRUPTJONER

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet i tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon om tjenestene våre. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avslutning av tjenestene.

Vi kan ikke garantere at tjenestene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller behov for å utføre vedlikehold relatert til tjenestene, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere tjenestene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenestene under nedetid eller avslutning av tjenestene. Ingenting i disse juridiske vilkårene skal tolkes som å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte tjenestene eller til å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med disse.

16. RETTSVALG

Disse juridiske vilkårene styres av og tolkes i henhold til lovene i de Storbritannia, og bruken av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket. Hvis ditt vanlige opphold er i EU, og du er forbruker, har du i tillegg beskyttelsen du får av obligatoriske lovbestemmelser i ditt land for å bo. RPGEE MEDIA LIMITED og deg selv er begge enige om å underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i LONDON, som betyr at du kan fremsette et krav om å forsvare dine rettigheter til forbrukerbeskyttelse i forhold til disse juridiske vilkårene i de Storbritannia, eller i EU-landet du er bosatt i.

17. Tvisteløsning

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav knyttet til disse juridiske vilkårene (hver 'Tvist' og samlet 'tvistene') brakt av enten deg eller oss (individuelt, en "Parti" og kollektivt "Parter"), er partene enige om først å forsøke å forhandle enhver tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før voldgift igangsettes. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår fra forholdet mellom partene i disse juridiske vilkårene skal avgjøres av én voldgiftsdommer som vil bli valgt i samsvar med voldgifts- og interne regler for Den europeiske voldgiftsdomstolen som er en del av det europeiske voldgiftssenteret med sete i Strasbourg , og som er i kraft på det tidspunkt søknaden om voldgift inngis, og som vedtakelse av denne klausulen utgjør aksept. Setet for voldgift skal være London, Storbritannia. Saksspråket skal være Engelsk. Gjeldende materiellrettslige regler skal være loven om de Storbritannia.

restriksjoner

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den fulle utstrekning loven tillater, (a) skal ingen voldgift forenes med noen annen sak; (b) det ikke er noen rettighet eller myndighet for at noen tvist skal avgjøres på gruppesøksmål eller til bruksområder gruppesøksmål; og (c) det er ingen rett eller myndighet for at noen tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene angående uformelle forhandlinger, bindende voldgift: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller angående gyldigheten av, noen av de immaterielle rettighetene til en part; (b) enhver tvist knyttet til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av personvernet, eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å voldgifte noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som anses å være ulovlig eller ikke håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

18. CORRECTIONS

Det kan være informasjon om tjenestene som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på tjenestene når som helst uten forvarsel.

19. DISCLAIMER

TJENESTERNE LEVERES PÅ EN SOM DE ER OG SOM TILGJENGELIG BASIS. DU GODTAR AT DIN BRUK AV TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I FULLSTENDELSE LOVEN TILLATER, FRASKRIVER VI VI seg ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN BRUK AV DERES, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR ET ANSIKTIG, ELLER PÅ PARTI. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV TJENESTENES INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSIDER ELLER MOBILE APPLIKASJONER KNYTTET TIL TJENESTERNE, OG VI TAKER IKKE ANSVAR FOR ANSVAR, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, 1. OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHVER ART, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTERNE, (3) EVENTUELLE UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON SOM LAGRETS DER, (4) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYDELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) EVENTUELLE BUGS, TROGER, VIRANER ELLER LIKNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTERNE AV ENHVER TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UNTERLEVELSER I NOEN INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG AV NOEN OSS. INNHOLD PLASTERT, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRT TILGJENGELIG VIA TJENESTERNE. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SIG ANSVAR FOR NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONSERT ELLER TILBYD AV EN TREDJEPART GJENNOM TJENESTERNE, NOEN HYPERKONKET NETTSTED, ELLER EN ANDRE NETTSTED PÅ EN NETTSTED PÅ EN NETTSTED VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE ENHVER TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM ALLE MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUKE DITT BESTE DOM OG VÆR FORSIKTIG NÅR DET ER PASSENDE.

20. ANSVARSBEGRENSNINGER

UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT, PÅ, INKLUDERT TAP, ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV TJENESTERNE, SELV OM VI HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT NOE SOM SOM ER INNHOLDT HERI, VIL VÅRT ANSVAR overfor DEG FOR ENHVER ÅRSAK OG UANSETT HANDLINGENS FORM TIL ALT TID BRENSE TIL BELØPET BETALT, OM NOEN, AV DEG TIL OSS UNDER seks (6) MÅNEDENS PERIODE FØR NOEN ÅRSAK TIL HANDLING OPSTÅR. VISTE OSS STATSLOVER OG INTERNASJONALE LOV TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ FORMULIGE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KANSKJE NOEN ELLER ALLE AV ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

21. ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, holde oss skadesløs, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater ' gebyrer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av tjenestene; (3) brudd på disse juridiske vilkårene; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse juridiske vilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver åpenlyst skadelig handling mot andre brukere av tjenestene som du koblet deg til via tjenestene. Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til, for din regning, å anta det eksklusive forsvar og kontroll over enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du godtar å samarbeide, på din regning, med vår forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

22. BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til tjenestene med det formål å administrere ytelsen til tjenestene, samt data knyttet til din bruk av tjenestene. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har utført ved bruk av tjenestene. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til søksmål mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

23. ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONER, TRANSAKSJONER OG signaturer

Å besøke tjenestene, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på tjenestene, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU SAMTYKKER HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE REGISTRERINGER, OG ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKSJONER INITIERT ELLER UTFØRT AV OSS ELLER VIA TJENESTEN. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektroniske midler.

24. CALIFORNIA-BRUKERE OG BOLIG

Hvis en klage hos oss ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Complaint Assistance Unit ved Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller på telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

25. DIVERSE

Disse juridiske vilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler lagt ut av oss på tjenestene eller med hensyn til tjenestene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse juridiske vilkårene skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse juridiske vilkårene fungerer i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige eller ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av en årsak utenfor vår rimelige kontroll. Hvis en bestemmelse eller en del av en bestemmelse i disse juridiske vilkårene blir fastslått å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller en del av bestemmelsen å skille fra disse juridiske vilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser. Det er ingen joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse juridiske vilkårene eller bruken av tjenestene. Du godtar at disse juridiske vilkårene ikke vil bli tolket mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du gir herved avkall på alt forsvar du kan ha basert på den elektroniske formen til disse juridiske vilkårene og mangelen på signering av partene for å utføre disse juridiske vilkårene.

26. Kontakt oss

For å løse en klage angående tjenestene eller motta ytterligere informasjon om bruk av tjenestene, vennligst kontakt oss på:

RPGEE MEDIA LIMITED
Unit 25129
London, London W1A 6US
Storbritannia
Telefon: 02039165569
Fax: 02039165569
hello@knowyourmobile.com
Disse bruksvilkårene ble opprettet ved hjelp av Termly's Generator for vilkår og betingelser.